Allerlei / Various

Die foto's is van my en van dit wat betrekking het op my as taalmens.

The photos are of me and that which relates to me as language person.