17. Dec, 2015

VEELTALIGE KORTVERHAAL/MULTILINGUAL SHORT STORY

DIE STILTE SEEP: Afrikaans, English, Sesotho en isiZulu

Die eerste (enigste?) kortverhaal in vier (4) SA amptelike tale – Afrikaans, Engels, Sesotho en Zulu en wel hier op Facebook.
The first (only) short story in four (4) SA official languages - Afrikaans, English, Sesotho en Zulu, and here as on Facebook.